Back to Top

Prezentacje ze szkoleń

Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie

Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy
Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym

Restrukturyzacja małych gospodarstw – zasady udzielania pomocy

Kalkulacje rolnicze

Kalkulacje rolnicze 2020
Kalkulacje rolnicze 2019

Kalkulacje rolnicze 2018
     Kalkulacje rolnicze 2012-2017

Analizy ekonomiczne