Back to Top
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Aleksander Mostowski

Kierownik Działu

aleksander.mostowski@kpodr.pl
(52) 386 72 10
Zespół Podatków i Ubezpieczeń
Marta Knop-Kołodziej

Koordynator Zespołu

marta.kolodziej@kpodr.pl
(52) 386 72 17
Ewa Stodolna

Gł. specjalista ds. podatków

ewa.stodolna@kpodr.pl
(52) 386 72 17
Paulina Cholewińska

Referent ds. ekonomiki

paulina.cholewinska@kpodr.pl
(52) 386 72 17
Iwona Serkowska

Gł. specjalista ds. podatków

iwona.serkowska@kpodr.pl
723 692 581
Aleksandra Erdmańska

Gł. specjalista ds. podatków

aleksandra.erdmanska@kpodr.pl
723 692 593
Zespół Rachunkowości Rolnej
Grażyna Drążkowska

Koordynator Zespołu

grazyna.drazkowska@kpodr.pl
(52) 386 72 33
Justyna Kryger

Specjalista ds. ekonomiki

justyna.kryger@kpodr.pl
(52) 386 72 33
Marlena Małek

Gł. specjalista ds. ekonomiki

marlena.malek.@kpodr.pl
(52) 386 72 49
Marta Minut-Kaszyńska

St. specjalista ds. ekonomiki

marta.minut@kpodr.pl
(52) 386 72 49
Marta Woźniak

St. specjalista ds. ekonomiki

marta.wozniak@kpodr.pl
(54) 255 06 06
Zespół Analiz i Zarządzania
Łukasz Piotrowski

Koordynator Zespołu

lukasz.piotrowski@kpodr.pl
(52) 386 72 32
Waldemar Poświata

Gł. specjalista ds. ekonomiki

waldemar.poswiata@kpodr.pl
(52) 386 72 32
Radzisława Cabała-Bratyszewska

St. specjalista ds. ekonomiki

radzislawa.cabala@kpodr.pl
(52) 386 72 32
Tadeusz Sobczyński

Gł. specjalista ds. ekonomiki

tadeusz.sobczynski@kpodr.pl
(56) 611 09 25
Magdalena Hanke

Specjalista ds. ekonomiki

magda.hanke@kpodr.pl
(54) 255 06 06