Back to Top
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Aleksander Mostowski

Kierownik Działu

aleksander.mostowski@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 10
Radzisława Cabała-Bratyszewska
Koordynator Usług Doradczych
Starszy specjalista ds. ekonomiki

e-mail: radzislawa.cabala@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 32
Zespół Podatków i Ubezpieczeń
Marta Knop-Kołodziej
Koordynator Zespołu
Główny specjalista ds. podatków i ubezpieczeń

e-mail: marta.kolodziej@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 17
Ewa Stodolna

Główny specjalista ds. podatków

e-mail: ewa.stodolna@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 17
Paulina Cholewińska

Referent ds. ekonomiki

e-mail: paulina.cholewinska@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 17
Iwona Serkowska

Główny specjalista ds. podatków

e-mail: iwona.serkowska@kpodr.pl

tel.: 723 692 581
Aleksandra Erdmańska

Główny specjalista ds. podatków

e-mail: aleksandra.erdmanska@kpodr.pl

tel.: 723 692 593
Zespół Rachunkowości Rolnej
Grażyna Drążkowska
Koordynator Zespołu
Główny specjalista ds. ekonomiki

e-mail: grazyna.drazkowska@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 33
Renata Boińska

Główny specjalista ds. rachunkowości rolnej

e-mail: renata.boinska@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 33
Justyna Kryger

Specjalista ds. ekonomiki

e-mail: justyna.kryger@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 33
Marlena Małek

Główny specjalista ds. ekonomiki

e-mail: marlena.malek.@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 49
Marta Woźniak

Starszy specjalista ds. ekonomiki

e-mail: marta.wozniak@kpodr.pl

tel.: 54 255 06 06
Zespół Analiz i Zarządzania
Łukasz Piotrowski
Koordynator Zespołu
Główny specjalista ds. ekonomiki

e-mail: lukasz.piotrowski@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 32
Waldemar Poświata

Główny specjalista ds. ekonomiki

e-mail: waldemar.poswiata@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 32
Karolina Dalka

Starszy specjalista ds. ekonomiki

e-mail: karolina.dalka@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 32
Tadeusz Sobczyński

Główny specjalista ds. ekonomiki

e-mail: tadeusz.sobczynski@kpodr.pl

tel.: 56 611 09 25
Magdalena Hanke

Specjalista ds. ekonomiki

e-mail: magda.hanke@kpodr.pl

tel.: 54 255 06 06