Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

organizuje szkolenia online pozwalające na realizację założeń biznesplanu

w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

 

Harmonogram szkoleń:

 


 

Technologia produkcji roślin zbożowych, 3.03.2023 r. godz. 10:00
Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/technologia-produkcji-roslin-zbozowych/register
Osoba do kontaktu: Anna Mońko-Łanucha, tel. 695 423 700


 

Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie, 7.03.2023 r. godz. 10:00
Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/zasady-rozliczania-podatku-vat-w-rolnictwie/register
Osoba do kontaktu: Aleksandra Pazderska, tel. 506 392 915


 

Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym, 8.03.2023 r. godz. 10:00
Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/prowadzenie-rachunkowosci-w-gospodarstwie-rolnym/register

Osoba do kontaktu: Aleksandra Pazderska, tel. 506 392 915


 

Integrowana ochrona roślin, 13.03.2023 r. godz. 09:00
Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/integrowana-ochrona-roslin/register

Osoba do kontaktu: Anna Mońko-Łanucha, tel. 695 423 700


 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, 14.03.2023 godz. 09:00
Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-w-gospodarstwie-rolnym/register

Osoba do kontaktu: Anna Mońko-Łanucha, tel. 695 423 700


 

 

Koszt udziału w szkoleniu – 50 zł/os.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto KPODR:
BGK Oddział w Toruniu
Konto: 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

W tytule przelewu proszę podać tytuł oraz datę szkolenia.

W przypadku, gdy dane uczestnika są inne niż osoby wpłacającej, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Jeśli uczestnik bierze udział w kilku szkoleniach, prosimy o dokonanie jednej, zbiorczej wpłaty za wszystkie szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbyciu szkolenia pocztą tradycyjną na podany adres w rejestracji.

 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorami poszczególnych szkoleń:

 

Anna Mońko-Łanucha, tel. 695 423 700, e-mail: anna.monko@kpodr.pl

Aleksandra Pazderska, tel. 506 392 915, e-mail: aleksandra.pazderska@kpodr.pl

 

fot. pixabay