Program “Energia dla wsi”

Od 25.01.2023 do 15.12.2023 roku prowadzony będzie nabór wniosków o wsparcie projektów na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenach wiejskich. Jest to pierwszy nabór wniosków programu, którego realizacja planowana jest do 2030 roku i ma służyć lokalnej społeczności w obniżeniu kosztów pozyskania energii.

Wsparcie skierowane jest do:

 * Rolników – 

– prowadzących gospodarstwo rolne,

– prowadzących dział specjalny rolnictwa,

– dodatkowo prowadzących działalność gospodarczą,

 

 * Spółdzielni Energetycznych –

– zrzeszających rolników,

– zrzeszających przedsiębiorców,

– jak również członków tych spółdzielni.

 

Energia, którą wyprodukuje Spółdzielnia musi być przeznaczona na potrzeby własne i członków spółdzielni.

Promowanymi przez program źródłami energii są instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie, elektrownie wodne. Możliwa będzie inwestycja w magazyny energii pod warunkiem, że są zintegrowane z powyższymi źródłami energii.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki i dotacji.

Budżet wsparcia na wypłaty pierwszej transzy wynosi 100 000 000 zł. Wnioskodawca może ubiegać się o dopłatę w kwocie maksymalnie 20 000 000 zł, a w przypadku pożyczki kwota maksymalna wyniesie 25 000 000 zł.

Rolnicy mogą ubiegać się:

 * o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych na instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe o mocy powyżej 50 KW do 1 MW (dla Spółdzielni Energetycznej lub jej członka o mocy od 10 KW do 1MW) i dofinansowanie na magazyn energii do 20% udziału w kosztach kwalifikowanych i nie więcej jak 50% kosztów kwalifikowanych źródła energii,

 * o dotację do 45% kosztów kwalifikowanych jak i/lub pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji elektrowni wodnej i biogazowni o mocy powyżej 10 KW do 1 MW i dofinansowanie na magazyn energii do 20% udziału w kosztach kwalifikowanych i nie więcej jak 50% kosztów kwalifikowanych źródła energii.

Dotacja może zostać zwiększona:

– do 55% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,

– do 65% kosztów kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Energia dla wsi” umieszczone są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski o wsparcie będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Fot. pixabay

 


Krzysztof Biel

Specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2023