Dodatek węglowy – wnioski do 30 listopada 2022

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Koniecznym warunkiem do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Gospodarstwa domowe, które zakupiły węgiel przez złożeniem wniosku, także mogą ubiegać się o wsparcie do zakupu węgla. Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego.

Wnioski o dodatek węglowy należy składać w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku i weryfikacji przez organ administracyjny gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek dostępny jest w urzędach gmin lub na stronie internetowej gov.pl: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Źródło: gov.pl

Fot. pexels


 

Wiktor Pilarczyk
Referent ds. ekonomiki
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

SIERPIEŃ 2022