Uruchomiono aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”

W dniu 28.07.2022r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że została uruchomiona aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą”. Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia suszy w roku 2022 mogą składać wnioski o oszacowanie strat poprzez aplikację umieszczoną na stronie internetowej MRiRW.

Logowanie odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego, następnie aplikacja wymaga wyrażenia zgody o import działek z eWniosku, dodatkowo można wyrazić zgodę na pobranie danych o stanie zwierząt z portalu IRZplus.

Rolnik do każdej działki samodzielnie szacuje wielkość poniesionej szkody w wyniku suszy (wartość procentowa). Jest również możliwość dołączenia zdjęcia uprawy dla zobrazowania skutków suszy na danej działce.

We wniosku zawarta jest informacja odnośnie ubezpieczeń. Jeśli producent rolny w dniu wystąpienia szkody posiadał ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych) od co najmniej jednego ryzyka to należy wprowadzić informacje dotyczące ubezpieczenia do wniosku.

Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym. Protokół przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę co uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Źródło: gov.pl

Fot. pixabay


Wiktor Pilarczyk

Referent ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym