Pit – 12% – nowa stawka

W czerwcu br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany, które zostały wprowadzone to przede wszystkim obniżka dolnej stawki PIT z 17% na 12%.

Przepis ten wszedł w życie z dniem 01 lipca br., jednak stawka 12% obejmie dochody z całego 2022 r., dlatego zmiana ta spowoduje liczenie zaliczek w PIT na nowych zasadach.

Kwota wolna pozostaje na takim samym poziomie jak dotychczas – 30 000 zł. Natomiast z racji obniżenia stawki podatku, zmianie uległa również kwota zmniejszająca podatek, z 5 100 zł na 3 600 zł.  W konsekwencji kwota  zmniejszająca podatek u pracowników wynosi 300 zł.

Wśród kolejnych zmian (część zacznie obowiązywać od 01 stycznia 2023 r.) warto wymienić również:

 * preferencje przy składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu;

 * likwidacja ulgi dla kasy średniej;

 * możliwość upoważnienia 3 płatników do zmniejszania zaliczek na PIT;

 * wprowadzenie preferencji dla samotnych rodziców; możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem; zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Źródło: infor.pl, www.podatki.gov.pl

Fot. pexels.com


Marta Knop-Kołodziej

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

CZERWIEC 2022