Większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Rolnicy, ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, mogą składać wnioski do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w dwóch terminach:

 – od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. (wymagane są faktury VAT lub ich kopie, które dokumentują zakup oleju napędowego tylko i wyłącznie do produkcji rolnej w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.);

  – od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (wymagane są faktury VAT lub ich kopie, które potwierdzają zakup oleju napędowego tylko i wyłącznie do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.).

Jeśli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego związanego z bydłem, do wniosku musi dołączyć dokument, który zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w jego posiadaniu w roku 2021. Taki dokument wydaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co ważne, w „Polskim Ładzie” zawarto działanie pn. „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze” – założeniem tego działania jest zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2227), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., mówi o zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego, wykorzystywanego do pracy w gospodarstwie:

 – ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych;

 – z 30 do 40 litrów na 1 średnią, dużą jednostkę przeliczeniową bydła, będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym złożony został wniosek o zwrot podatku.

Zwrot akcyzy w roku 2022 został ustalony w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego, w związku z tym limit zwrotu podatku akcyzowego w tymże roku wynosi:

 – 110 zł na 1 ha użytków rolnych oraz

 – 40 zł na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego odbywać się będzie w dwóch terminach:

 – 1 – 30 kwietnia 2022 r. – w przypadku złożenia wniosku w terminie pierwszym (tj. 1 – 28 lutego 2022 r.);

 – 3 – 31 października w przypadku złożenia wniosku w terminie drugim (tj. 1 – 31 sierpnia 2022 r.).

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/paliwo-rolnicze—kiedy-i-gdzie-skladac-wnioski

Fot. pixabay

 


Aleksandra Pazderska

Specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2022