Podatniku – rozlicz PIT-28

Jak co roku – nadszedł czas na rozliczenie się z osiągniętych przychodów w 2021 r. W zależności od swojej formy zarobkowej, należy sporządzić odpowiednie zeznanie podatkowe. Zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2022 r. Krótszy czas na złożenie deklaracji podatkowej mają osoby, które muszą złożyć PIT-28. Formularz należy sporządzić do 28 lutego 2022 r.

PIT-28

Deklarację PIT-28 wypełniasz, jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

 – pozarolniczej działalności gospodarczej lub

 – umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych w ramach działalności gospodarczej lub

 – umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny).

Najprostszym sposobem na rozliczenie się jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT. Twój e-PIT umożliwia złożenie zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Od 1 lutego 2021 roku Twój e-PIT można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa ta nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Do e-Urzędu Skarbowego możemy się zalogować na 3 sposoby:

 – Przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

 – Danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

(Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przez login.gov.pl lub aplikację mObywatel.

 – Przez aplikację mObywatel.

Na stronie www.podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/) znajdziemy instrukcję – jak krok po kroku złożyć poszczególny PIT.

Źródło:

podatki.gov.pl , e-pity.pl

Fot. pixabay


Marta Knop-Kołodziej

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2022