Tarcza antyinflacyjna – obniżka VAT

Od 1 lutego 2022 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżone zostają stawki podatku VAT na niektóre towary, co ma na celu złagodzenie skutków galopującej inflacji.

               Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług zakłada, iż w dniach od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku obniżone zostają stawki VAT. Zmianami objęte są głównie towary dotychczas sprzedawane już na obniżonej stawce 5% do stawki 0%. Mając na uwadze fakt, iż pojęcie towary spożywcze ma w swoim zakresie bardzo szeroką gamę produktów i niejednokrotnie może wzbudzać wątpliwości obniżenie do stawki 0% przewidziane jest dla towarów z poz. od 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, a mianowicie:

 – Mięso i podroby jadalne.

 – Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308.

 – Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

 – Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone.

 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne.

 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów.

 – Zboża.

 – Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny.

 – Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 – Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne.

 – Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem:  kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605.

 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.

 – Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%.

 – Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane.

 – Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao.

 – Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 – Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 -wyłącznie produkty: 1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, 2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404: a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15).

 – Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ponadto czasowe obniżenie do stawki 0% przewidziane jest również na gaz ziemny oraz na nawozy i środki ochrony roślin, czyli towary zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej.

               Zastosowana została również czasowa obniżka dla energii cieplnej, energii elektrycznej i od 1 lutego 2022 roku ma wynosić 5%. Natomiast do stawki 8% obniżone zostały benzyny silnikowe oraz oleje napędowe. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż wymienionych towarów ma obowiązek zamieścić przy kasie rejestrującej w miejscu prowadzenia działalności czytelną informację, że od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2022 roku sprzedaż danego towaru jest objęta obniżoną stawką podatku VAT.

               Reasumując należy stwierdzić, iż wprowadzane tarcze antyinflacyjne mają na celu złagodzenie skutków inflacji nie tylko dla gospodarstw domowych, bowiem wprowadzając obniżoną stawkę na energię cieplną obniża się również koszty utrzymania instytucji publicznych takich jak szkoły, przychodnie czy szpitale, czyli miejsca użyteczności publicznej działające dla dobra wszystkich obywateli.

Źródło:

Ministerstwo Finansów https://www.gov.pl/web/finanse

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Fot. pixabay


Ewa Stodolna

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2022