E-usługi dla rolnika

Na portalu Gov.pl została uruchomiona podstrona, która poświęcona jest działaniom na rzecz rolników w zakresie tak zwanego „Okienka dla rolników” (tutaj link: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika).

Obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” oraz „Dla Urzędnika”, na portalu Gov.pl widnieje również zakładka „Dla Rolnika” – zawarto w niej katalog usług oraz karty informacyjno-formularzowe, które obejmują dwanaście kart usług i trzy e-usługi.

„Okienko dla Rolnika” w początkowym etapie oferuje dostęp do trzech e-usług, które można załatwić przez Internet, mianowicie:

– Złożenie wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę,

– Złożenie wniosku o przyznanie płatności i PROW,

– Skorzystanie z portalu IRZplus.

Co więcej, w zakładce „Dla Rolnika” udostępnionych zostało dwanaście innych usług w formie kart informacyjno-formularzowych zawierających informacje, jak załatwić daną sprawę, jakie dokumenty są przy tym wymagane, ponadto zawierają odniesienia do niezbędnych formularzy, jeśli takowe są wymagane.

Usługi w formie kart informacyjno-formularzowych dotyczą takich zagadnień, jak:

– Złożenie wniosku do KRUS o emeryturę rolniczą,

– Złożenie do KRUS wniosku o zasiłek macierzyński,

– Złożenie do KRUS wniosku o rentę rodzinną,

– Złożenie wniosku do KRUS o zasiłek pogrzebowy,

– Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników,

– Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczenia w KRUS,

– Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego,

– Uzyskanie wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,

– Złożenie wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego,

– Zgłoszenie ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego,

 – Uzyskanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym,

 – Skorzystanie z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.

Zakładka „Dla Rolnika”, która została udostępniona, to pierwszy krok do tego, by wszystkie usługi dedykowane rolnikom zebrać w jednym miejscu. Strona stopniowo zostanie uzupełniona o nowe e-usługi.

Źródło: gov.pl 

Fot. gov.pl


Aleksandra Pazderska

Specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2022