Trendy na rynku żywca wołowego – ceny w kujawsko-pomorskim

Najnowsze dane według Eurostatu wskazują na to, że rolnicy w Unii Europejskiej zmniejszają stada bydła. W porównaniu z rokiem ubiegłym na terenie Wspólnoty Europejskiej odnotowano spadek pogłowia o 0,6%. Najwięksi producenci – Niemcy ograniczyli produkcję o 2,2%, a Francja o 1,9% . Na ograniczenie podaży wołowiny wpływ miały w znacznej mierze presja ekologiczna związana z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie w funkcjonowaniu gastronomii wywołane Koronawirusem (COVID-19).

Rekordowe ceny żywca w Polsce

Ceny skupu bydła w ostatnich miesiącach, według ,,Kujawsko-Pomorskich Notowań Cen Rolniczych’’, znacząco wzrastały. Efekt zwyżki jest jednak niwelowany przez rosnące ceny środków do produkcji. Porównując sytuację do identycznego okresu w roku ubiegłym, należy zauważyć, że rolnicy otrzymują nawet o 2 tys. zł więcej na sztuce.

Średnie ceny skupu bydła rzeźnego w listopadzie kształtowały się następująco:

Byki kl.Extra: 11,39 zł/kg, jest to wzrost o 19,39% w porównaniu z rokiem 2020

Jałówki kl.1: 9,54 zł/kg, jest to wzrost o 14,18% w porównaniu z rokiem 2020

Krowy kl.1: 7,24 zł/kg, jest to wzrost o 44,80% w porównaniu z rokiem 2020

Czy ceny bydła jeszcze wzrosną? Czy dobra sytuacja na rynku bydła się utrzyma? Zarówno rolnicy jak i analitycy rynku zadają sobie to pytanie.

Obecnie we Wspólnocie Europejskiej wołowina jest towarem deficytowym, dlatego cena żywca wołowego utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. Za zatrzymaniem trendu wzrostowego lub nawet korektą przemawia zdecydowana polityka ograniczania emisji gazów cieplarnianych, rosnące koszty produkcji oraz obawy przed kolejnymi obostrzeniami, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie lokali gastronomicznych.

Z uwagi na obecną dynamikę rynku wołowiny warto śledzić aktualne zmiany cen prezentowane na portalu www.notowania.kpodr.pl.

Źródło:

Eurostat, Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych

Fot. pixabay


Ewa Biniek

Referent ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

GRUDZIEŃ 2021