Polski Ład a podatki

Ostatnimi czasy nie sposób natknąć się na określenie Polski Ład. Przepisy związane z tą ustawą dotykają wielu sfer życia.

Co mówi Polski Ład o podatkach?

1 stycznia 2022 roku wejdą w życie nowe przepisy podatkowe. Zostaną  wprowadzone właśnie w ramach ustawy Polski Ład. Poniżej przedstawiono niektóre z nich:

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Jedną z najważniejszych zmian, jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Od stycznia 2022 roku kwota wolna wzrośnie z obecnych 8 000 do 30 000 zł (poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% – 5 100 zł = 0 zł).

Obecnie mamy 5 przedziałów, które warunkują zastosowanie odpowiedniej kwoty zmniejszającej podatek. Od Nowego Roku kwota nie będzie miała już charakteru dygresyjnego. Od 2022 roku będzie ona stała dla wszystkich podatników.

 

Kwota zmniejszająca podatek – jak jest

 

Kwota zmniejszająca podatek – jak będzie (Polski Ład)

 

2. Podwyższenie I progu podatkowego

W Nowym Roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z wyższego, pierwszego progu podatkowego. Zostanie on podwyższony z dotychczasowych 85 528 zł do 120 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty zastosowanie będzie miała 32% stawka podatku PIT.

 

Skala podatkowa – jak jest

 

Skala podatkowa – jak będzie (Polski Ład)

 

3. Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali

Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność. Nowy Rok przyniesie nam wiele zmian w tej kwestii. Wysokość składki będzie uwarunkowana formą opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność.

Inna podstawa będzie dla przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), czy dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanego w formie karty podatkowej oraz dla pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalność.

W styczniu 2022 roku zmianie nie ulegnie wysokość stawki procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nadal będzie wynosiła ona 9%. Zmieni się jednak podstawa wymiaru tej składki. Nie będzie już liczona od  podstawy ustalanej jako 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Od 2022 roku składka zdrowotna będzie obliczana indywidualnie, od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu.

Warto przy tym zaznaczyć, że w sytuacji braku dochodu lub gdy osiąga on wysokość minimalnego wynagrodzenia – 9% składki zdrowotnej liczone będzie od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego.

 

4. Składka zdrowotna bez możliwości odliczenia

W nowym roku przedsiębiorca na skali podatkowej utraci prawo do odliczania od podatku składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Jest to negatywna zmiana dla przedsiębiorców. Może ona bowiem oznaczać ogromny wzrost obciążenia – po pierwsze wzrośnie sama kwota składki zdrowotnej dla osób o sporych dochodach. Po drugie – kwota zapłaconych składek nie obniży już podatku do zapłaty.

 

Źródło:

1. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 2105)

2. pit.pl

3. infor.pl

Fot. https://www.gov.pl

 


Marta Knop-Kołodziej

Główny specjalista ds. podatków i ubezpieczeń

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

GRUDZIEŃ 2021