Wniosek o płatność złożysz tradycyjnie w formie papierowej lub elektronicznie

Od 31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła, równolegle do tradycyjnych wniosków o płatność, nową aplikację eWoP. Zadaniem dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej formularza jest umożliwienie rolnikom, którym przyznano wcześniej dotację w ramach działań premiowych lub inwestycyjnych PROW 2014 – 2020, składanie całkowicie elektronicznego wniosku o wypłatę pomocy. Odstąpienie od dokumentów papierowych powinno po pełnym wdrożeniu aplikacji skrócić czas obsługi  wniosków o wypłatę pomocy.  

Aplikacja eWoP zapewni docelowo także wymianę całej korespondencji między beneficjentem a Agencją w sprawie wszczętej za pośrednictwem internetowego formularza. Obecnie, z uwagi na wdrożeniowy charakter aplikacji oraz konieczność dostosowania przepisów prawa, korespondencja i wezwania w sprawie prowadzone będą równolegle w formie papierowej, jednak po wejściu w życie przygotowywanej nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) wdrożona zostanie komunikacja dwukierunkowa z całkowitym pominięciem tradycyjnej formy papierowej. Co istotne, po wejściu w życie wyżej wymienionej zmiany prawnej również wszelkie terminy na złożenie wyjaśnień i uzupełnień ustalane będą w oparciu o powiadomienia elektroniczne.

Platforma eWoP obejmuje obecnie wnioski o wypłatę dotacji w ramach działań:

– 4.1. Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;

– 4.2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;

– 5.1. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;

– 5.2. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;

– 6.1. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;

– 6.2. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

– 6.3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;

– 6.4. Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Dla ułatwienia dostępu do aplikacji eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

Szczegółowe warunki i tryb obsługi wniosków, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1488).

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr

Fot. gov.pl 


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

wrzesień 2021