Pszenica ozima – informacje rynkowe

Zbożami o największym znaczeniu w produkcji światowej są obecnie pszenica, kukurydza, ryż oraz jęczmień. Pewną role odgrywa również żyto, owies, proso i sorgo. Jednak niekwestionowanym liderem pod względem powierzchni zasiewów już od wielu lat pozostaje pszenica. Polska zaliczana jest do grona największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Zajmujemy trzecie miejsce (po Francji i Niemczech) wśród krajów członkowskich pod względem uzyskiwanych zbiorów.

 

Wykres 1. Najwięksi producenci zbóż w Unii Europejskiej w 2020 roku.

 

Z danych zamieszczonych przez ARiMR na dzień 9 września 2021r.  wynika, że tegoroczna powierzchnia zasiewów w Polsce pszenicy ozimej wynosi 2 158 254,13 ha. W województwie kujawsko – pomorskim, zgodnie z danymi ARiMR w 2020 r. powierzchnia zasiewów pszenicy ozimej  wynosiła 177 292,28 ha,  a w 2021 r. wynosi 196 206,73 ha.

Według szacunków GUS w bieżącym roku plony wyniosą około 4,32 t/ha – 4% mniej niż w ubiegłym roku. Plony zbóż ozimych oceniono na 4,63 t/ha, a jarych na 3,51 t/ha. Zbiory zbóż i mieszanek zbożowych wyniosą w tym roku około 27,4 mln ton, z czego ok. 21 mln t to zbiory zbóż ozimych (7% mniej niż w 2020 r.), a 6,3 mln t – zbiory zbóż jarych (8% więcej niż rok temu). Głównym czynnikiem, który kształtował wielkość tegorocznej produkcji, były warunki pogodowe. Chłodne dni w kwietniu i w maju oraz spadki temperatur przy gruncie hamowały wzrost i rozwój roślin. W tym czasie w wielu rejonach doszło do nadmiernego przesuszenia gleby z powodu niedoboru opadów. Ekstremalne zjawiska pogodowe z czerwca i lipca – burze, gradobicia i nawałnice – także odbiły się na stanie upraw.

Decydującym czynnikiem mającym wpływ na ceny zbóż w kraju jest sytuacja podażowo- popytowa w UE oraz na rynku globalnym. Na początku 2021 r. ceny zbóż na rynku zagranicznym kształtowały się pod wpływem popytu importowego, zwłaszcza ze strony Chin ( odbudowa pogłowia trzody chlewnej, wzrost zapotrzebowania na zboże z przeznaczeniem na paszę). W maju obawy o wpływ utrzymującej się suszy w rejonach uprawy kukurydzy w Brazylii były czynnikiem pobudzającym ceny zbóż do wzrostu. Na rynkach zagranicznych wraz ze wzrostem cen kukurydzy , rosły ceny pszenicy. W Polsce ceny zbóż podążały za kierunkami zmian cen na rynkach zagranicznych.

 

 Wykres 2.  Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej w wybranych krajach UE.

 

We współczesnym, zglobalizowanym świecie, istotny wpływ na ceny skupu pszenicy mają kursy podstawowych walut, wysokość stóp procentowych na najważniejszych światowych rynkach oraz działania spekulacyjne na rynkach żywnościowych. Wszystkie te elementy mogą decydować o tym, jak będą kształtować się ceny skupu pszenicy, a tym samym opłacalność produkcji. Dlatego warto na bieżąco śledzić trendy rynkowe i nie ignorować tego, co się dzieje na świecie. Umożliwi to podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych, pozwalających utrzymać opłacalność produkcji.

Na początku września 2021 roku podmioty skupowe w woj. kujawsko-pomorskim za dostarczone ziarno pszenicy konsumpcyjnej płacą za tonę pszenicy konsumpcyjnej (w zależności od parametrów jakościowych) w cenie od 810 do 1060 złotych, natomiast  pszenicę paszową w cenie od 780 do 960 zł/t. Więcej informacji odnośnie kształtowania się cen w wybranych punktach skupu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,  w tym pszenicy można uzyskać na stronie Naszego Ośrodka: www.notowania.kpodr.pl

 

Kalkulacje rolnicze – pszenica ozima

Poniższa tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy ozimej według cen ziarna i środków do produkcji z września 2021 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze” wydanego przez KPODR w Minikowie.  Do obliczeń posłużyły ceny środków produkcji  występujących w punktach skupu i sprzedaży w województwie kujawsko – pomorskim oraz korzystano z danych z portalu  Kujawsko – Pomorskie Notowania Cen Rolniczych (www.notowania.kpodr.pl.) Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie Naszego Ośrodka.

 

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie

– jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa

– koszty związane ze zbiorem ( kombajn oraz prasa)

– sznurek

– koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

Wykorzystano materiały:  GUS, www.arimr.gov.pl, www.rynek-rolny.plwww.kowr.gov.pl, www.ierigz.waw.pl, Informacja o sytuacji na rynku zbóż , Biuro Analiz i Strategii KOWR.

Fot. pexels.com

 


Iwona Serkowska

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

wrzesień 2021