Pszenżyto ozime informacje rynkowe

Zbliża się intensywny okres zbioru zbóż, w niektórych przypadkach zbiór ten już się rozpoczął, ze względu na brak opadów oraz wysokie temperatury. Rozpoczęto już koszenie jęczmienia ozimego, następnie rozpoczną się zbiory żyta. Szacuje się, iż tegoroczne zbiory będą dobre, choć brak wody skutkuje zasychaniem ziaren i widać jej niedobór.

Duże znaczenie dla światowego rynku zbóż ma prognoza sytuacji podażowo-popytowej w nadchodzącym sezonie 2021/2022. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przewiduje, że zbiory zbóż (bez ryżu) mogą się ukształtować na poziomie blisko 2,3 mld ton, o około 4% wyższym niż w sezonie 2020/2021.

Prognozy USDA wskazują, że globalna produkcja zbóż paszowych w roku gospodarczym 2021/2022 wzrośnie o 4%, do blisko 1,5 mld ton. Wzrost zbiorów będzie dotyczył m.in. kukurydzy i sorga (po około 5%, odpowiednio do 1,2 mld ton i 65 mln ton). Zbiory pozostałych zbóż mogą być mniejsze niż w sezonie 2020/2021.

W UE-27 zbiory zbóż w 2021 r. (według USDA) są szacowane na poziomie 292 mln ton, o 5% wyższym niż w 2020 r. Będą one jednak o 25 mln ton większe od przewidywanego zużycia. Większe niż przed rokiem zasoby zbóż, przy dużej konkurencji na rynkach zagranicznych, między innymi ze strony krajów WNP, mogą przyczynić się tylko do niewielkiego wzrostu eksportu ziarna w sezonie 2021/2022 z rynku unijnego.

Według Komisji Europejskiej unijne zbiory zbóż w 2021 r. mogą być większe niż przed rokiem w krajach, które są znaczącymi eksporterami, między innymi: we Francji (o 12%, 64 mln ton), w Niemczech (o 1%, 44 mln ton) oraz w Rumunii (o 49%, 28 mln ton). Mniejsze zbiory prognozowane są natomiast w Hiszpanii (o 13%, 22 mln ton).

Według badań GUS przeprowadzonych w pierwszej dekadzie maja 2021 r., stan zasiewów zbóż ozimych był lepszy niż w analogicznym okresie 2020 r. Powierzchnia zasiewów podstawowych zbóż ozimych (z mieszankami) oszacowana została na poziomie 4,2 mln ha, o 5% niższym niż przed rokiem.

Polska zaliczana jest do grona największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Zajmujemy trzecie miejsce (po Francji i Niemczech) wśród krajów członkowskich pod względem uzyskiwanych zbiorów. W roku ubiegłym w Polsce zebrano 33,5 mln ton zbóż (według danych GUS), o 16% więcej niż w 2019 r.

W miesiącu lipcu br. coraz więcej punktów skupowych podaje cenniki na nowe zbiory. Na jakie ceny mogą liczyć rolnicy dostarczający pszenżyto do punktów skupu ? Z notowań i na podstawie zamieszonych informacji cenowych przez firmy skupowe w kraju wynika, iż ceny w skupie w połowie  lipca  kształtowały się na poziomie od 680 do 710 zł/t i będą obowiązywać na nowe zbiory.

Podmioty skupowe w woj. kujawsko-pomorskim za dostarczone pszenżyto płaciły w miesiącu lipcu 2021 roku (w zależności od parametrów jakościowych) od 650  do 840 zł/t  netto (bez VAT). Natomiast średnia cena netto skupu pszenżyta paszowego w  miesiącu lipcu 2021 roku wyniosła 740 zł/t. Więcej informacji odnośnie kształtowania się cen płodów rolnych w wybranych punktach skupu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym cen pszenżyta ozimego, można uzyskać na stronie Naszego Ośrodka: www.notowania.kpodr.pl

 

Kalkulacje rolnicze – pszenżyto ozime

Poniższa tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenżyta ozimego według cen brutto nasion i środków do produkcji z lipca 2021 r., opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie Naszego Ośrodka.

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha pszenżyta ozimego

Źródło:

 Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie

– jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa,

– sznurek,

– zbiór ( kombajnowanie, prasowanie słomy) ,

– koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

Fot. pixabay 

 


Waldemar Poświata

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

sierpień 2021