Notowania cen – bydło rzeźne

Pogłowie bydła w Polsce wynosi około 6,3 mln sztuk (stan na grudzień 2020 r.). Województwo Kujawsko – Pomorskie z pogłowiem liczącym około 0,5 mln sztuk zajmuje czwarte miejsce co do wielkości pogłowia w Polsce. Największe pogłowie bydła występuje w województwie mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim, gdzie średnio utrzymuje się po około 1 mln sztuk.

Sytuacja na rynku bydła rzeźnego powoli się stabilizuje, co związane jest zapewne z zakończeniem pandemii koronawirusa i otwarciem sektora hotelarskiego i gastronomicznego.

Polska wołowina ze względu na swoje walory smakowe i jakościowe jest marką znaną na rynkach europejskich i światowych. W 2020 r. z Polski wywieziono 474 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych. Większą część asortymentu (91%) wyeksportowano do UE, pozostałą część do krajów trzecich, co spowodowało, że pod względem wolumenu Polska była trzecim w Unii Europejskiej eksporterem wołowiny po Irlandii i Niderlandach.

Ceny w maju bieżącego roku są wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. I tak w województwie kujawsko – pomorskim cena za byki klasy extra wzrosła o około 17%, jałówek o około 16%, a krów kl.1 o niespełna 8%.

Ceny skupu bydła rzeźnego w wadze żywej w maju 2021:

Ceny byków kl. Extra :          8,00-8,50 zł/kg, średnia: 8,33 zł/kg 

Ceny jałówek kl.1:                 7,40-8,00 zł/kg, średnia: 7,67 zł/kg 

Ceny krów kl.1:                      4,00-6,00 zł/kg, średnia: 5,29 zł/kg 


Ceny skupu bydła rzeźnego na WBC w maju 2021:

Ceny byków kl.O:                  14,00-14,40 zł/kg, średnia: 14,13 zł/kg 

Ceny jałówek kl.O:                12,80-13,50 zł/kg, średnia: 12,99 zł/kg

Ceny krów kl.O:                     11,50- 12,00 zł/kg, średnia: 11,75 zł/kg 

 

Mimo, iż cena żywca wołowego utrzymuje się obecnie na wysokim poziome, jest to jednak cena nie do końca satysfakcjonująca hodowców, chociażby z powodu niekończących się podwyżek środków do produkcji czy kosztów nakładu pracy. Nie wyklucza się więc kolejnych podwyżek bydła rzeźnego.

Źrodło: www.kowr.gov.pl, www. notowania.kpodr.pl  

Fot. pixabay.com

 


 

Justyna Kryger

Starszy specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym