“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że wraz z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą w Przysieku realizuje operację w ramach poddziałania 2.1:

 

 Wsparcie korzystania z usług doradczych”

PROW 2014-2020

 

 

Beneficjentami poddziałania są rolnicy aktywni zawodowo, którzy prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem operacji jest poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

W ramach działania podpisano 1587 umowy na realizację dwuletnich programów doradczych.

 

W skład bezpłatnego kompleksowego programu doradczego wchodzą trzy usługi:

  1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego, 

  2. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

  3. oraz jedna z wybranych przez rolnika usług doradczych.

 

Rok 2021 jest pierwszym rokiem wdrożenia programów.

Usługi świadczone w ramach programów doradczych są bezpłatne.

 

 

Działamy na terenie całego województwa!

Więcej informacji w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego
(https://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/)