Twój e-PIT

Od 15 lutego można składać zeznanie podatkowe za 2020 r. Analogicznie jak w roku ubiegłym rozliczyć się możemy w sposób tradycyjny – w formie papierowej, jak również mamy możliwość elektronicznego wypełnienia zeznania podatkowego.

Od 1 lutego 2021 roku do usługi Twój e-PIT logujemy się poprzez nowe narzędzie utworzone przez Ministerstwo Finansów – e-Urząd Skarbowy (www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy). Przeniesiono na tą platformę zeznania roczne PIT za poprzednie lata podatkowe, jak również udostępniono przygotowane przez systemy informatyczne KAS rozliczenia PIT-37, PIT-36, PIT-28 i PIT-38 w ramach usługi Twój e-PIT.

Logowanie do e-Urzędu Skarbowego jest możliwe na dwa sposoby:

1. przez login.gov.pl – profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną – dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych. Do zalogowania należy przygotować dane profilu zaufanego lub e-dowód.

2. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów) – dostęp do swoich danych i usługi Twój e-PIT. Pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego będą niedostępne. Do zalogowania należy przygotować:

a) PESEL (albo NIP i datę urodzenia,

b) kwotę przychodu z rozliczenia za 2018 r.

c) kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2019 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy),

d) i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2018 r.

Ważne! 

Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – należy logować się poprzez login.gov.pl Logowanie danymi podatkowymi w tym przypadku jest niemożliwe.

Po zalogowaniu do e-Urzędu Skarbowego wybieramy usługę Twój e-PIT.

Tutaj znajdziemy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe takie jak: PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38. Należy pamiętać, że deklaracje nie w każdym przypadku będą zupełnie gotowe do zaakceptowania i wysłania do urzędu skarbowego. Podatnicy po otwarciu udostępnionej przez KAS deklaracji powinni skontrolować, czy wszystkie dane podatkowe zostały wprowadzone do zeznania PIT poprawnie. Warto również przyjrzeć się przysługującym podatnikowi ulgom i odliczeniom i sprawdzić, czy w gotowym rozliczeniu PIT zostały one uwzględnione. Może się bowiem okazać, że niektóre ulgi, szczególnie te wymagające potwierdzenia fakturami VAT, nie będą wcale uwzględnione w udostępnionym zeznaniu PIT, bądź będą uwzględnione w ograniczonym zakresie. Podatnik będzie musiał udostępniony PIT nie tylko skontrolować, lecz także w razie potrzeby uzupełnić o brakujące dane.

Pomimo, że na stronie głównej usługi Twój e-PIT znajdują się informację, że wśród zeznań podatkowych, które będą udostępnione w usłudze Twój e-PIT znajdą się również druki PIT-28, czy PIT-36, to okazuje się, że w 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych przedsiębiorcy rozliczający się na tych drukach będą musieli samodzielnie wypełnić zeznanie PIT.

! Usługa nie dotyczy bowiem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Deklarację PIT-36 oraz PIT-28 przedsiębiorca będzie musiał samodzielnie uzupełnić o kwoty osiągniętych w 2020 roku przychodów, dochodów, odprowadzonych zaliczek, czy również interesujących przedsiębiorcę odliczeniach.

Jeśli nie zatwierdzimy deklaracji podatkowej, nie grożą nam żadne sankcje. Wcześniej za spóźnione rozliczenie ze skarbówką groziły kary. Obecnie deklaracje podatkowe niezatwierdzone ręcznie do końca 30 kwietnia zostaną zatwierdzone automatycznie przez urząd.

Oczywiście podatnik może złożyć deklaracje również w formie papierowej. Tak złożone zeznanie, będzie obsłużone przez urząd skarbowy i będzie wywoływało skutek prawny jako ważniejsze rozliczenie podatkowe, niż to zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, ponieważ będzie zawierało informacje posiadane przez rozliczającego się.

Warto wiedzieć, że jeśli jednak zdecydujemy się rozliczyć podatki wcześniej, nie czekając na automatyczne zatwierdzenie dokumentów przez urząd, to szybciej dostaniemy zwrot podatku. Skarbówka ma 45 dni na zwrócenie nadpłaty od momentu złożenia deklaracji przez internet.

E-Urząd Skarbowy

Na koniec warto wspomnieć o samej usłudze E-Urząd Skarbowy. Jest to nowy serwis na stronie podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Zrobią to on-line w dowolnym momencie i korzystając z dowolnego urządzenia, 24/7. Aby z niego skorzystać, wystarczy zalogować się (sposoby logowania opisane powyżej).  Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych dla niego informacji i usług. Oprócz usługi Twój e-PIT, znajdziemy tu m. in. wykaz mandatów karnych, swój numer mikrorachunku podatkowego (na który wpłacamy PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do generowania i wysyłania JPK).

Źródło: podatki.gov.pl, pit.pl/aktualnosci

Fot. pixabay.com


Marta Knop-Kołodziej

Główny specjalista ds. podatków i ubezpieczeń

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym