Sytuacja na rynku mleka i produktów mlecznych w Polsce i na świecie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na początku lutego 2021 r. opublikował analizę na temat „Sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na rynku mleka i produktów mlecznych w Polsce i na świecie”.

Polska należy do grona znaczących producentów mleka (5 unijny i 12 światowy producent), a krajowy sektor mleczarski ma znaczący udział w tworzeniu PKB z rolnictwa. Według danych GUS produkcja mleka w Polsce w 2019 r. osiągnęła poziom 14,1 mld litrów, o 2,3% wyższy niż przed rokiem. Na rynku globalnym utrzymuje się wzrostowy trend w produkcji mleka. W prognozie z listopada 2020 r. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) oszacowała, że w 2020 r. światowa produkcja surowca osiągnęła poziom ponad 860 mln ton, o 1,4% wyższy niż w 2019 r.

Względy ekonomiczne powodują, że produkcja mleka koncentruje się w Polsce centralnej i wschodniej, tj. na terenie woj. mazowieckiego (22% łącznego pogłowia krów mlecznych), podlaskiego (20%), wielkopolskiego (14%), a także łódzkiego i warmińsko-mazurskiego (po 8% udziału w krajowym pogłowiu), kujawsko – pomorskiego (6%) i lubelskiego (5%). Siedem wyżej wymienionych województw skupia ponad 83% krajowego pogłowia krów mlecznych, a na ich terenie realizowane jest 86% dostaw mleka.

Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem wielkości pogłowia krów mlecznych. W grudniu 2019 r. w UE-28 pogłowie krów mlecznych liczyło 22,6 mln szt. i było o 1% mniejsze niż w grudniu 2018 r. Na podstawie informacji uzyskanych z 13 krajów członkowskich w czerwcu 2020 r. w UE–27 odnotowano 0,6% spadek pogłowia krów mlecznych. W województwie kujawsko – pomorskim pogłowie  od 2014 r. kiedy to wynosiło 152 tys. sztuk zmniejszyło się o 10% do 142 tys. sztuk krów w 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 r. krajowe ceny skupu mleka surowego ulegały obniżkom. Jednak od lipca 2020 r. ceny wykazywały tendencję wzrostową, kształtując się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Dynamiczny wzrost cen w dużej mierze wynikał z sezonowego spadku skupu, a także świadczył o rosnącym zapotrzebowaniu na surowiec. Według danych GUS w grudniu 2020 r. krajowi dostawcy za surowiec przeciętnie uzyskiwali 152,92 zł/hl, o 2% więcej niż w listopadzie 2020 r. i o 9,4% więcej niż w grudniu 2019 r. W województwie kujawsko – pomorskim w grudniu 2020 r. cena wynosiła średnio 145,85 zł/hl mleka.

W Polsce produkcja mleka surowego jest większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego (od 2018 r. samowystarczalność utrzymuje na poziomie około 123–124%), a to oznacza, że znaczna jej część może być sprzedawana na rynkach zewnętrznych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją KOWR kliknij link do artykułu

 

Źródło: KOWR

Fot. pixabay.com

 


Justyna Kryger

Starszy specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym