Harmonogram trwających naborów wniosków PROW 2014-2020


Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (4.1.2) otwórz

29.12.2020 – 26.03.2021

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (5.1) otwórz

31.12.2020 – 29.03.2021

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej (5.2) otwórz

11.03.2021 – 31.12.2021

Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw (16) otwórz

29.03.2021 – 12.05.2021