Kukurydza na ziarno – informacje rynkowe

W 2020 roku według prognoz Komisji Europejskiej odnotowano w naszym kraju rekordowe zbiory zbóż. Według najnowszej prognozy zbiory zbóż w Polsce wyniosły około 33,33 mln ton i były o 15% lepsze od ubiegłorocznych i o tyle samo od średniej pięcioletniej.

O najlepszych w historii zbiorach zdecydowały stosunkowo wysokie plony, przy stosunkowo minimalnym zakresie wzrostu areału przeznaczonego pod uprawę zbóż i rzepaku. Dużo wyższe od średniej zbiory dotyczą wszystkich gatunków zbóż i to w sytuacji mniejszego niż zwykle areału zasiewów kukurydzy i pszenżyta.

Natomiast globalne zbiory zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 prognozowane są na poziomie blisko 1 485 mln ton, tj. o 6% wyższym niż w poprzednim sezonie, w tym: kukurydzy – 1 188 mln ton, o około 7% wyższym. Większe zbiory przewidywane są również dla wszystkich zbóż z wyjątkiem jęczmienia (spadek o 1%, do 155 mln ton).

 W 2019 roku na przeważającym obszarze kraju, zbiory kukurydzy  zakończyły się na początku listopada, co skutkowało ograniczeniem podaży tego ziarna do skupu. W miesiącu tym podmioty rynkowe skupiły 411 tys. ton kukurydzy, tj. o 50% mniej niż w październiku 2019 r., ale o 83% więcej niż przed rokiem. W okresie pięciu miesięcy sezonu 2019/2020 do skupu dostarczono łącznie 1,5 mln ton tego zboża, o 7,5% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Kapryśna aura w tym roku nie sprzyjała zbiorom kukurydzy. Według Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa najmniej zaawansowane były zbiory na północy kraju. Wysokość plonów zależy głównie od regionu i stanowiska, na którym kukurydza jest uprawiana.

Pierwsze doniesienia dotyczące poziomu plonowania kukurydzy na ziarno w 2020 roku w centralnej Polsce mówiły o plonach rzędu 9–12 t/ha przy wilgotności 15%, natomiast na południu i południowym zachodzie – 12–15 t/ha. Jest to mniej więcej zgodne z obserwowanym latem stopniem zaziarnienia kolb oraz zróżnicowaniem glebowym w tych regionach.

W trakcie kampanii zbioru kukurydzy na ziarno wyszacowano, że prognozowane zbiory w 2020 roku w Wielkopolsce kształtowały się na poziomie od 10 do 14 ton z hektara,  na południu Polski od 9 do 10 ton, natomiast na Mazowszu średnio z hektara pola zebrano około 9,5 tony.

Zebrane ziarno kukurydzy w 2020 roku charakteryzowało się dużą wilgotnością i wymagało dosuszenia. Zdaniem ekspertów KOWR ostateczna wielkość  plonów i zbiorów kukurydzy w 2020 roku będzie uzależniona od dalszego przebiegu warunków pogodowych w trakcie zbioru.

Pomimo stosunkowo wysokich zbiorów polscy rolnicy nie mają jednak problemów ze zbytem zbóż i uzyskaniem dość dobrej ceny za sprzedane ubiegłoroczne płody rolne. Szczególnie dużym zainteresowaniem na rynku cieszy się pszenica konsumpcyjna, której ceny wciąż się pną w górę. Nie ma też problemów ze sprzedażą kukurydzy. Podmioty skupowe w woj. kujawsko-pomorskim za dostarczone wysuszone ziarno kukurydzy płaciły na początku grudnia 2020 roku za tonę kukurydzy (w zależności od parametrów jakościowych) od 720 do 760 złotych. Natomiast rolnicy, którzy nie mieli możliwości dosuszenia ziarna kukurydzy (brak suszarni) sprzedawali kukurydzę mokrą w cenie 440–500 zł/t. Więcej informacji odnośnie kształtowania się cen w wybranych punktach skupu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym kukurydzy można uzyskać na stronie naszego Ośrodka: www. notowania.kpodr.pl

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno według cen brutto ziarna i środków do produkcji z grudnia 2020 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka.

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie

1 – jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa,

2 – siew, zbiór, suszenie,

3 – koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

Wykorzystano materiały:    www.rynek-rolny.pl, www.kowr.gov.pl


Waldemar Poświata

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Styczeń 2021