Publikujemy bieżące ceny skupu zbóż paszowych i konsumpcyjnych, rzepaku, kukurydzy, bydła rzeźnego i żywca wieprzowego, nawozów mineralnych, surowców paszowych, produktów nietowarowych oraz usług rolniczych. Prezentujemy ceny paliw, ziemi oraz kursy walut.

Dane wprowadzane są cykliczne do internetowej bazy danych 

PREZENTOWANE DANE STANOWIĄ
NIEOCENIONY KAPITAŁ WYKORZYSTYWANY
W PROCESACH DECYZYJNYCH,
UMOŻLIWIJĄCY SPRAWNE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W AGROBIZNESIE.

NA PORTALU NOTOWANIA PREZENTUJEMY RÓWNIEŻ NAJWAŻNIEJSZE I ZAWSZE AKTUALNE WIEŚCI z kraju (MRiRW, KOWR, ARiMR i CDR), notowania europejskich rynków giełdowych (Giełda MATIF, VEZG, IWS, Agrarheute) oraz światowych rynków giełdowych (GDT).