Publikujemy bieżące ceny skupu zbóż paszowych i konsumpcyjnych, rzepaku, kukurydzy, bydła rzeźnego i żywca wieprzowego, nawozów mineralnych, surowców paszowych, produktów nietowarowych oraz usług rolniczych. Prezentujemy ceny paliw, ziemi oraz kursy walut.

Dane wprowadzane są cykliczne do internetowej bazy danych 

PREZENTOWANE DANE STANOWIĄ
NIEOCENIONY KAPITAŁ WYKORZYSTYWANY
W PROCESACH DECYZYJNYCH,
UMOŻLIWIJĄCY SPRAWNE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W AGROBIZNESIE.

NA PORTALU NOTOWANIA PREZENTUJEMY RÓWNIEŻ NAJWAŻNIEJSZE I ZAWSZE AKTUALNE WIEŚCI z kraju (MRiRW, KOWR, ARiMR i CDR), notowania europejskich rynków giełdowych (Giełda MATIF, VEZG, IWS, Agrarheute) oraz światowych rynków giełdowych (GDT).

 

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od kilkudziesięciu lat prowadzi analizę cen, zaopatrzenia rynku artykułów i środków produkcji oraz gromadzi i upowszechnia informacje rynkowe w tym zakresie. Zebrane dane przeznaczone są dla rolników i przedsiębiorców związanych z sektorem rolno – spożywczym.  

Początkowo dane były prezentowane w formie papierowej w dwutygodniku pt.:  „Notowania – Rynek – Ceny w województwie bydgoskim”. W poszczególnych numerach można było znaleźć informacje o notowaniach cen skupu zbóż, skupu żywca, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, skupu mleka czy cen usług mechanizacyjnych.  Notowania zbierane były w zakładach oraz w prywatnych punktach skupu w całym województwie bydgoskim.

Wraz z pojawieniem się technologii komputerowej stworzona została autorska platforma internetowa poświęcona notowaniom. Użytkownik miał do dyspozycji mechanizm filtrowania i wyszukiwania danych dotyczących interesujących go towarów a zestawienie było prezentowane w postaci tabelarycznej. 

Dynamiczny rozwój i upowszechnienie technologii mobilnej umożliwiło nam rozwinięcie strony i stworzenie unikatowego w swoim rodzaju portalu informacyjnego „ Kujawsko – Pomorskie Notowania cen rolniczych” www.notowania.kpodr.pl.

Aby ułatwić przeglądanie i analizę treści zaprojektowaliśmy nowoczesną i intuicyjną szatę graficzną. Wprowadziliśmy szereg udogodnień dla użytkowników, ułatwiając tym samym dostęp do istotnych źródeł informacji o cenach. Na portalu prezentujemy najważniejsze i zawsze aktualne wieści z kraju (MRiRW, ARiMR, CDR, KOWR) i ze świata (giełda Matif, VEZG, IWS, Agraheute, GDT).

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ułatwić i przyspieszyć poszukiwania informacji o cenach płodów rolnych i środkach do produkcji. Dane gromadzone są regularnie z dziewiętnastu powiatów w naszym województwie.

Częstotliwość gromadzonych notowań uzależniona jest od produktu –  na przykład tygodniowo w przypadku żywca, miesięcznie wprowadzamy ceny nawozów mineralnych a usługi rolnicze kwartalnie.

Ceny konkretnych produktów można łatwo wyszukać w pożądanym przez użytkownika terminie, powiecie czy firmie.

Dane prezentowane są w czytelny sposób i dodatkowo wyświetlany jest przekrojowy wykres, który w formie graficznej pozwala łatwiej zobrazować panujący trend cenowy na rynku.

Stały wzrost liczby użytkowników motywuje nas do ciągłego ulepszania portalu. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą bazą danych o cenach na stronie internetowej „ Kujawsko – Pomorskie Notowania cen rolniczych”. Liczymy, że spełni ona Państwa oczekiwania.