Fundusz Gwarancji Rolnych


Fundusz Gwarancji Rolnych (dalej FGR) to pierwszy na rynku fundusz gwarancji dostępny dla całego sektora rolnego utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Skierowany jest zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla gospodarstw rolnych. Celem FGR jest zabezpieczenie spłaty kredytu i obejmuje zakres do 80% kwoty kredytu. Fundusz Gwarancji Rolnych to nowa gwarancja BGK w ramach pomocy publicznej ze środków PROW albo pomocy de minimis.

Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Gwarancja stanowi pomoc publiczną dla rolnika lub przetwórcy produktów rolnych, zaś pomoc de minimis  dla przetwórcy produktów nierolnych. Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które posiadają podpisana umowę z Bankiem Gospodarstwa Kredytowego, są to obecnie następujące banki: Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., mBank S.A., SGB-Bank S.A. i Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

Gwarancja spłaty kredytu udzielana jest bezpłatnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), których działalność polega na wytwarzaniu produktów rolnych, przetwórstwie produktów rolnych, przetwórstwie produktów nierolnych, pośrednio związanych z produktem rolnym oraz rolników. Maksymalna kwota gwarancji to dla rolników 5 mln zł lub 10 mln dla przetwórców. Zakres gwarancji obejmuje do 80 % kwoty kredytu na okres :

1)  kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy,

2)  kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy,

3)  kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis).

Kredyt inwestycyjny udzielony rolnikowi, może być przeznaczony na sfinansowanie kosztów inwestycji m.in. budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych, jak również zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej.

Istnieje również możliwość otrzymania dopłaty do odsetek kredytów odnawialnych w wysokości 2% przez okres pierwszych 12 m-cy. Oferta ważna tylko do 31.12.2020r. lub do wyczerpania środków na dopłaty/limitu na gwarancje FGR.

Przedsiębiorców i rolników zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji o FGR zapraszamy na stronę www https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-dla-sektora-rolnego/#c12730

albo bezpośrednio w banku kredytującym.

 

 


Marta Minut-Kaszyńska

Starszy specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

Grudzień 2020