Obowiązek oznaczania faktur symbolem MPP w nowym pliku JPK_VAT

Od 1 października zmianom uległy zasady ewidencjonowania transakcji w nowym pliku JPK. Zmiany dotyczą również sprzedaży split payment, która będzie musiała mieć dodatkowo oznaczenie ,,MPP” w ewidencji JPK_V7. Szczególnie problematyczny może być jednak fakt, że oznaczenie to będzie można stosować wyłącznie w przypadku transakcji z fatycznym obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności.

Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wiąże się to m.in. z wprowadzeniem obowiązku oznaczania faktur objętych nowymi przepisami dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”. Według ustawy oznacza to, że oprócz rachunku, służącego do wykonywania wszelkich płatności za towary i usługi na konto bankowe kontrahenta, każdy przedsiębiorca  posiada osobne konto VAT. Płatność wykonywana przez kontrahentów, za pośrednictwem przelewu bankowego, jest podzielona na kwotę netto (która wpływa na zwykłe konto rozrachunkowe) zapłaty za towar czy usługę oraz kwotę VAT z zawartej transakcji (która wpływa na specjalne konto VAT).

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT faktura musi zawierać dodatkową adnotację „mechanizm podzielonej płatności” w sytuacji, gdy spełnione są łącznie trzy  warunki:
• transakcja zawarta jest pomiędzy podatnikami,
• przynajmniej jedna pozycja faktury została wymieniona w załączniku 15 ustawy o VAT,
• wartość brutto faktury przekracza kwotę 15 000 zł.

W przypadku spełnienia powyższych trzech warunków nabywca ma obowiązek dokonania zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jak pokazała jednak praktyka, część podatników oznaczała faktury jako MPP, również w sytuacji, gdy nie było to wymagane. Usankcjonowały to podejście organy podatkowe, potwierdzając, że choć nie jest to do końca prawidłowe, to jednak można tak robić.

W przypadku oznaczenia faktury dopiskiem o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, pomimo braku takiego obowiązku wynikającego z opisanych wyżej warunków, nie jest sankcjonowane. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą stosować taki dopisek również w przypadku faktur nieprzekraczających kwoty brutto w wysokości 15 tysięcy złotych. Wynika to z przepisów regulujących obowiązkowe dane na fakturze, oprócz których można zamieszczać informacje dodatkowe, których pojawienie się na fakturze nie skutkuje jej nieważnością. Zawarcie na fakturze dopisku o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności pomimo braku takiego obowiązku nie skutkuje natomiast koniecznością zastosowania tego mechanizmu przez nabywcę. Brak zastosowania przez kontrahenta mechanizmu podzielonej płatności w takiej sytuacji nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji.

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności miało na celu w znaczącym stopniu uszczelnić lukę VAT oraz uchronić przedsiębiorców przed nieświadomym udziałem w nieuczciwych praktykach innych podmiotów rynkowych.

Choć podstawowe zasady stosowania mechanizmu podzielnej płatności MPP nie ulegną zmianie, to poznać musimy nowe zasady dokonywania ewidencji transakcji MPP w nowym pliku JPK_V7. Od 1 października zaczną obowiązywać bowiem nowe kody, które będzie trzeba wpisywać do nowej ewidencji JPK_V7. Wśród nich znajduje się m.in. kod MPP dotyczący mechanizmu podzielnej płatności. Kod ten od października będzie musiał być wpisany zarówno przez sprzedawcę, jak i przez nabywcę – kiedy sprzedaż jest objęta mechanizmem podzielnej płatności.

W nowej deklaracji JPK_VAT przedsiębiorcy zobowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności będą musieli oznaczać transakcje wykonane z podziałem płatności w sprzedaży VAT dopiskiem „MPP”. Wynika to z § 10 ust. 4 pkt 13 ww. rozporządzenia.

 Nowe przepisy mogą stać się problematyczne dla przedsiębiorców, którzy z obawy przed wysokimi karami związanymi z brakiem oznaczenia faktur adnotacją ,,mechanizm podzielnej płatności” – oznaczali tak wszystkie wystawiane faktury, bez względu na to, czy transakcja powinna zostać objęta mechanizmem podzielnej płatności, czy też nie.

Nowe oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu. Oznacza to, że w nowej ewidencji JPK_V7 kod ,,MPP” powinien zostać wpisany wyłącznie w przypadku transakcji z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności. Przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie ten mechanizm stosowali oraz Ci, którzy w celu uniknięcia konieczności analizowania każdej z wystawianych faktury, adnotację o mechanizmie MPP umieszczali na każdej fakturze – nie będą mieli możliwości stosowania takiej metodyki oznaczania faktur w nowej ewidencji JPK_V7. Przed oznaczeniem faktury nowym kodem ,,MPP” będą zobowiązani do samodzielnego dokonania analizy każdej z faktur, i właściwego opisania jej w nowym JPK_V7.

Według nowych przepisów brak obligatoryjnego oznaczenia transakcji objętych takim obowiązkiem w nowym pliku JPK_VAT może nieść ze sobą szereg konsekwencji. Przede wszystkim, każdy podmiot rozliczający się z ewidencji VAT będzie miał szansę przesłania korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia wskazania błędu przez Urząd Skarbowy. W przypadku braku przesłania korekty lub złożenia wyjaśnień w ww. terminie, Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł nałożyć na podmiot karę w wysokości 500 zł za każdy wskazany w deklaracji błąd.

 

Źródło: www.podatki.gov.pl

 


Iwona Serkowska

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

Grudzień 2020