Zbiory zbóż wyższe o 11 % wg GUS

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. przedstawiają się następująco:

 • zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 27,9 mln t, tj. o około 11% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na około 2,6 mln t, tj. o około 12% więcej od zbiorów ubiegłorocznych;
 • produkcję warzyw gruntowych ocenia się na niespełna 4,1 mln t, tj. o blisko 6% więcej od roku poprzedniego;
 • przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą o ok. 5% wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 3,6 mln t;
 • produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 0,5 mln t, tj. o blisko 10% więcej od zbiorów w 2019 r.

Wstępnie szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2020 r. jest o ok. 1% większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,2 mln ha, z tego:

 • pszenicy około 2,5 mln ha,
 • żyta około 1,0 mln ha,
 • jęczmienia około 1,0 mln ha,
 • owsa około 0,5 mln ha,
 • pszenżyta około 1,3 mln ha,
 • mieszanek zbożowych około 1,0 mln ha.

Wstępnie szacuje się, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 38,6 dt/ha, tj. o 3,4 dt/ha (o 10%) więcej od plonów z roku ubiegłego.

 • Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 42,3 dt/ha, tj. o 3,0 dt/ha (o 8%) więcej od plonów z roku ubiegłego.
 • Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 32,7 dt/h, tj. o 4,0 dt/ha (o 14%) więcej  od plonów ubiegłorocznych.

Wstępnie wyszacowano zbiory zbóż:

 • Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 27,9 mln t, tj. o 2,7 mln t (o 11%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.
 • Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 18,7 mln t, tj. o 1,4 mln t (o 8%) więcej od zbiorów z roku ubiegłego.
 • Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 9,2 mln t, tj. o 1,3 mln t (o 16%) więcej od zbiorów z roku ubiegłego.

Źródło danych: https://stat.gov.pl/

Czytaj więcej otwórz