Dzierżawa gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) i czynsz dzierżawny

Zródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa