Szkolenie ONLINE dla beneficjentów działań “Premie dla młodych rolników” i “Restrukturyzacja małych gospodarstw”

W związku z zaplanowanym harmonogramem szkoleń dla beneficjentów działań

„Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

uprzejmie informujemy, że szkolenie pozwalające na realizację założeń biznes planu odbędzie się w formie ONLINE.

W dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie w temacie:

Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie.

Proces rejestracji na szkolenie będzie możliwy po wypełnieniu zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej:

1. Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwieKLIKNIJ, ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W zgłoszeniu należy podać e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł/osobę na konto KPODR:
BGK Oddział w Toruniu                                                                             

Nr konta: 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005

W tytule przelewu proszę podać tytuł oraz datę szkolenia.

W przypadku, gdy dane uczestnika są inne niż osoby wpłacającej, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu zostaną wysłane drogą pocztową.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Pauliną Cholewińską.
tel. 52 386 72 17 lub 723 330 978, e-mail: paulina.cholewinska@kpodr.pl