Nabór wniosków PROW 2014-2020


Nazwa działania/poddziałania/typu operacji

Termin naboru wniosków

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D otwórz

31.03 – 30.06.2020

Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania gospodarstw otwórz

21.02 – 20.07.2020

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej otwórz

07.05 – 31.08.2020

Premie dla młodych rolników otwórz

03.06 – 01.08.2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw otwórz

31.03 – 30.06.2020

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych… otwórz

01.06 – 31.07.2020

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów otwórz

19.06 – 17.08.2020