Nabór wniosków PROW 2014-2020

Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Termin naboru wniosków


Trwałe przekazanie małego gospodarstwa na powiększenie innego gospodarstwa
otwórz
30.09 – 29.10.2020

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 otwórz

09.09 – 31.09.2020

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
otwórz
26.10 – 24.11.2020