Wraz z nadchodzącą wiosną rolnicy decydują się na ubezpieczanie swojej produkcji. Ubezpieczenia w rolnictwie są obwarowane odrębnymi przepisami, które obejmują wszystkie firmy ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia upraw i zwierząt

Wraz z nadchodzącą wiosną rolnicy decydują się na ubezpieczanie swojej produkcji. Ubezpieczenia w rolnictwie są obwarowane odrębnymi przepisami, które obejmują wszystkie firmy ubezpieczeniowe.

W Dzienniku Ustaw RP póz. 2333 z dn. 28.11.2019 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

Przypomnijmy co to jest suma ubezpieczenia: jest to górna granica, do której odpowiada zakład ubezpieczeń. Innymi słowy jest to maksymalna wysokość odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnej polisy. Suma ubezpieczenia w zależności od konkretnych warunków zwana bywa inaczej limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną.

Standardowo wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc przede wszystkim pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku. Jednak w wypadku ubezpieczania upraw lub zwierząt górne limity określa Rozporządzenie.

Wraz z nadchodzącą wiosną rolnicy decydują się na ubezpieczanie swojej produkcji. Ubezpieczenia w rolnictwie są obwarowane odrębnymi przepisami, które obejmują wszystkie firmy ubezpieczeniowe.

W Dzienniku Ustaw RP póz. 2333 z dn. 28.11.2019 r. głoszono Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

Przypomnijmy co to jest suma ubezpieczenia: jest to górna granica, do której odpowiada zakład ubezpieczeń. Innymi słowy jest to maksymalna wysokość odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnej polisy. Suma ubezpieczenia w zależności od konkretnych warunków zwana bywa inaczej limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną.

Standardowo wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc przede wszystkim pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku. Jednak w wypadku ubezpieczania upraw lub zwierząt górne limity określa Rozporządzenie.

Kwiecień 2020