Fryteczki, kluseczki, placuszki, to zaledwie kilka propozycji przygotowania ziemniaków, pyr, bulw, gruli czy kartofli. Wiele określeń, to samo znaczenie. Ziemniak jest jednym z najbardziej popularnych warzyw w Polsce, a powierzchnia jego uprawy zajmuje coraz większy areał. Wysokie ceny ziemniaków w minionym sezonie 2018/2019 zachęciły rolników nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej do powiększenia powierzchni uprawy ziemniaków jadalnych.

Ziemniaki jadalne 2020 – opłacalność produkcji

Fryteczki, kluseczki, placuszki, to zaledwie kilka propozycji przygotowania ziemniaków, pyr, bulw, gruli czy kartofli. Wiele określeń, to samo znaczenie. Ziemniak jest jednym z najbardziej popularnych warzyw w Polsce, a powierzchnia jego uprawy zajmuje coraz większy areał. Wysokie ceny ziemniaków w minionym sezonie 2018/2019 zachęciły rolników nie tylko w Polsce, ale także w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej do powiększenia powierzchni uprawy ziemniaków jadalnych.

Poza ceną, czynnikiem wpływającym na skalę uprawy ma również wielkość popytu. W ciągu ostatnich kilku lat, w wiodących krajach (Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Wielka Brytania) powierzchnia uprawy ziemniaków wzrosła o 6,5% i wynosiła 862 tys. ha, a w porównaniu z rokiem 2018 była większa o 5,1%. Czynnikiem zwiększającym areał uprawy w tych krajach jest systematycznie rosnący popyt na ziemniaki z przeznaczeniem do przetwórstwa spożywczego: na frytki i chipsy. W skali całej UE-28 areał uprawy ziemniaków ogółem szacuje się na 1,75 mln ha (rok 2019).

W Polsce powierzchnia uprawy ziemniaków wg GUS w 2019 roku wyniosła około 304 tys. ha i była większa w stosunku do roku poprzedniego o ok. 2%. Plony oszacowano na poziomie 225 dt/ha, natomiast zbiory wyniosły 6,84 mln ton i były o 0,64 mln ton mniejsze niż w 2018 r.

Z powodu spadku produkcji, ceny ziemniaków w Polsce są rekordowo wysokie. W okresie lipiec – listopad 2019 r. w obrocie targowiskowym odnotowano ponad dwukrotnie wyższe ceny, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i znacząco przekraczały 2 zł/kg. Do spadku plonów i wzrostu cen przyczyniła się susza, która wystąpiła w ostatnich dwóch latach. Zasoby wody w glebie są niewystarczające i nie zapewniają roślinom wilgoci niezbędnej do prawidłowej wegetacji. Ponadto bezśnieżna i wietrzna zima pogłębiła niedobór wody w glebie. Wobec mało jeszcze powszechnego nawadniania plantacji ziemniaków w naszym kraju, tylko około 5% upraw jest nawadnianych, można spodziewać się, że problem niedostatecznej ilości wody wpłynie na wielkość produkcji.

Poniższa tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha ziemniaków jadalnych według cen brutto ziemniaków i środków do produkcji ze stycznia 2020 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdą Państwo na stronie naszego Ośrodka.

Kwiecień 2020