Alternatywą dla uprawy pszenicy ozimej w warunkach złego przezimowania może być pszenica jara. Roślina ta, zwykle słabiej plonuje niż ozima, to jednak dla wielu z nas gatunek ten ma duże znaczenie.

Opłacalność produkcji – pszenica jara 2020

Alternatywą dla uprawy pszenicy ozimej w warunkach złego przezimowania może być pszenica jara. Roślina ta, zwykle słabiej plonuje niż ozima, to jednak dla wielu z nas gatunek ten ma duże znaczenie.

Siejemy ją po bardzo późno schodzących przedplonach. Ponadto może być zasiana na powierzchniach, na których uprawy ozime uległy wymarznięciu. Uprawa pszenicy jarej w przeciwieństwie do formy ozimej generuje również niższe koszty uprawy. Pod pszenicę jarą łatwiejszy jest dobór przedplonu.

Według analiz GUS, na podstawie przeprowadzonego reprezentacyjnego badania w czerwcu i lipcu 2019 r. w gospodarstwach rolnych, powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2019 r. wyniosła ok. 7,8 mln ha, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi – ok. 7,1 mln ha, z tego, pszenicy ok. 2,5 mln ha.

Zbiory zbóż ogółem GUS ocenia w Polsce w 2019 r. na ok. 28,8 mln t, tj. o ok. 7% więcej w porównaniu do zbiorów w 2018 roku.

Na podstawie przedstawionego listopadowego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej światowe zbiory zbóż w 2019 r. były szacowane na 2,162 mld t, czyli o 0,9% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu mniejszych zapasów początkowych, podaż zmalała o 0,3% do 2,782 mld t. Zużycie przewidywane jest na rekordowym poziomie (2,188 mld t), co będzie skutkowało dalszym spadkiem poziomu zapasów o 4,2% do 594 mln t. Zapasy u głównych eksporterów zmniejszą się o 3,1% do 157 mln t, przy czym spadek będzie dotyczył głównie kukurydzy.

Światową produkcję pszenicy w 2019 r., szacuje się na 762 mln t, czyli o 4,0% więcej niż w poprzednim roku. Podaż ogółem pszenicy zwiększyła się o 2,3% do 1,027 mld t. Jej zużycie w sezonie 2019/20 może wzrosnąć o 2,4% do 756 mln t. Na koniec sezonu zapasy pszenicy mogą się zwiększyć o 2,1% do 271 mln t, ale u głównych eksporterów wystąpi ich niewielki spadek (o 1,4% do 69 mln t).

Ceny zbóż w Polsce w 2020 roku będą się kształtowały pod wpływem cen „rynku unijnego”. W styczniu 2020 roku z polskich portów wypłynęło aż 380 tys. ton zbóż, samej tylko pszenicy wyeksportowaliśmy nieco ponad 300 tys. ton. Pomimo wysokiego popytu, pszenica jednak na giełdach nieznacznie potaniała. W marcowym kontrakcie cena wynosi dziś (6.02.2020 r.) 193,5 euro/t, 

co przy aktualnym kursie złotego 4,25 zł/euro powoduje, że eksporterzy pszenicę z dostawą do portów kupują w cenach 820–830 zł/t. Tak duży ruch w portach powoduje coraz mniejszą dostępność towaru dla młynów z terenu północnej i centralnej Polski.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej oferowane w krajowym skupie kształtują się w styczniu br. na poziomie 700–760 zł/t. natomiast w przypadku pszenicy paszowej jest to poziom od 670–700 zł/t.  

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy jarej według cen brutto ziarna i środków do produkcji ze stycznia 2020 r. opracowaną na podstawie publikacji „Kalkulacje Rolnicze” wydanej przez KPODR w Minikowie. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka.

Marzec 2020