PIT za 2019 r.

W 2020 r. zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019.

Podatkowe zeznania roczne można będzie składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli PIT zostanie złożony wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego br.

Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), którego będzie można złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r.
(a nie jak w ubiegłym roku od 1 stycznia do 31 stycznia 2019 r.).

Pamiętaj!

Na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/ w usłudze Twój e-PIT Ministerstwo Finansów udostępnia dla podatników przygotowane zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Wypełnione zeznania zostaną udostępnione od 15 lutego 2020 r. Należy pamiętać, że usługa wypełnienia deklaracji w zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Źródło: www.gov.pl

Marta Knop-Kołodziej
Główny specjalista ds. podatków i ubezpieczeń
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Luty 2020