Krajowe ceny skupu mleka od początku 2019 roku, kształtowały się na wysokim poziomie. Jest to ściśle powiązane z cenami na rynku międzynarodowym. W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku mleczarnie zakupiły ponad 8 miliardów litrów mleka, co stanowi o 2,3% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według prognoz analityków OECD FAO w najbliższych dziesięciu latach globalna produkcja mleka będzie osiągać rozwój w tempie 1,7% rocznie i ma osiągnąć  poziom 981 mln t w 2028 roku. Wygląda na to, że dynamika wzrostu produkcji mleka będzie postępować szybciej niż pozostałych surowców pochodzenia rolniczego. Największy wzrost produkcji przewidywany jest w Indiach i Pakistanie, gdzie finalnie w 2028 roku ma się skupić ponad 30% globalnej produkcji.

Analizy OECD FAO przewidują, że w najbliższym dziesięcioleciu produkcja mleka w krajach Unii Europejskiej będzie wzrastać wolniej w odniesieniu do produkcji światowej. Głównym czynnikiem rozwoju będzie zwiększenie wydajności krów przy równoczesnym zmniejszeniu pogłowia. Obecnie zaczynamy obserwować wzrost udziału mleka pochodzącego z gospodarstw ekologicznych, który wynosi około 3% ogólnej produkcji.  Analitycy zwracają również dużą uwagę na dynamiczny rozwój handlu serami. Przewiduje się, że Unia Europejska w 2028 roku będzie odpowiedzialna za około 48% światowego eksportu tego produktu.

Jeżeli chodzi o przeciętny poziom cen skupu mleka w polskich mleczarniach, wzrósł on o 1,9% w stosunku do roku ubiegłego. Według GUS w sierpniu 2019 roku za hektolitr mleka surowego dostawcy uzyskiwali przeciętnie 130,62 zł, była to wartość o 0,4% większa w porównaniu z wcześniejszym miesiącem.

Według MRiRW, ceny zbytu płynnych produktów mlecznych takich, jak kefir, śmietana, śmietanka, jogurt naturalny z początkiem października uległy obniżeniu zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i roku ubiegłego. Analizując ceny kefiru, śmietanki i śmietany, zmiany były nieznaczne (około 0,2–0,3%). Największą tendencję spadkową odnotowano w cenie jogurtu naturalnego, była to zmiana w granicach 6–7%. Równocześnie ceny mleka spożywczego UHT wzrosły o 1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 3% porównując z rokiem ubiegłym.

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku, średni poziom cen większości produktów mlecznych był wyższy niż w analogicznym czasie 2018 roku, jednak średni poziom cen masła obniżył się o ponad 14%.

Krajowe ceny w handlu detalicznym od początku 2019 roku utrzymywały się na nieznacznie wyższym poziomie, niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Śmietana, jogurty, desery i napoje mleczne sprzedawano po cenach o 2,6% wyższych, mniejszą procentowo zwyżkę odnotowano w przypadku serów i twarogów (1,3%), oraz serów topionych i dojrzewających (0,9%).

Ceny mleka w sprzedaży detalicznej we wrześniu tego roku były nieznacznie wyższe, niż przed miesiącem (0,6%) i zbliżone do tych sprzed roku. Odnotowano 0,8-procentowy wzrost ceny tego produktu w okresie od stycznia do września 2019 porównując z 2018 rokiem.

Obniżeniu uległa również cena masła w detalu, która w sierpniu tego roku była niższa o 8,8% w stosunku do 2018 roku. Biorąc pod uwagę okres styczeń – wrzesień 2019 roku, cena detaliczna masła spadła o około 3%.

Tabela zawiera kalkulację chowu krowy mlecznej w technologii żywienia opartej na sianokiszonce i kiszonce z kukurydzy według cen brutto środków do produkcji w 2019 roku.

Marta Woźniak

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wykorzystano materiały: MRiRW, GUS, KOWR, Foodfakty, agronomist.pl, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

Grudzień 2019