Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów trwają prace nad wprowadzeniem ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT, a mianowicie nad zniesieniem obowiązku składania deklaracji VAT 7 i VAT 7K dla podatku od towarów i usług.

Podejmując decyzję przejścia na zasady ogólne, jednocześnie będąc czynnym podatnikiem VAT czynnym należy liczyć się z mnóstwem obowiązków do spełnienia wobec Urzędu Skarbowego. Jednym z nich jest comiesięczne składanie deklaracji VAT 7 – jeżeli podatnik rozlicza się miesięcznie, bądź deklaracji VAT 7K – jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie. Ponadto wraz ze wspomnianymi deklaracjami podatkowymi do 25 dnia każdego miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, istnieje obowiązek składania informacji o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres zwanej jednolitym plikiem kontrolnym JPK_VAT. Należy zaznaczyć, że wybierając metodę rozliczania kwartalną JPK_VAT trzeba składać miesięcznie, przy jednoczesnym składaniu deklaracji VAT 7K kwartalnie.

W chwili obecnej Ministerstwo Finansów zapowiada zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT 7 i VAT 7K oraz jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT na rzecz jednolitych plików kontrolnych JPK_VDEK – połączonych informacji, które dotychczas są zawarte w deklaracji podatkowej oraz w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT.

Innymi słowy obszar dotychczasowej struktury JPK_VAT będzie poszerzony o informacje, które są zawierane w deklaracjach podatkowych, a nie wynikają z rejestrów VAT, jak np.:

– kwota nadwyżki podatku naliczonego oraz termin jego zwrotu,

– kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji,

– kwota podatku do zapłaty,

– wartość korekty środków trwałych,

– odliczenie za zakup kasy rejestrującej,

-itd.

            Ponadto należy dodać, że koniecznym będzie dostosowanie oprogramowania finansowo – księgowego, wykonanie odpowiedniej aktualizacji rejestrów VAT i jednolitych plików kontrolnych.

            Planowany termin przedstawionych zmian ma wejść w życie:

– od 1 kwietnia 2020 roku dla dużych przedsiębiorstw,

– od 1 lipca 2020 roku dla pozostałych podatników VAT.

            Reasumując, zniesienie obowiązku składania deklaracji podatkowej powinno cieszyć się powodzeniem zarówno wśród przedsiębiorców jak również, a może i przede wszystkim wśród księgowych. Jest to znaczne ułatwienie pośród ogromu obowiązków wynikających z faktu prawidłowego rozliczenia prowadzonej działalności i właściwego wypełniania niejednokrotnie skomplikowanych obowiązków podatkowych.

Ewa Stodolna

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Źródło: www.inforfk.pl; Ustawa z dnia 11 maca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Styczeń 2020