MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku każdy z nas niezależnie czy jest się osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osobą fizyczną, podmiotem zarejestrowanym dla potrzeb rozliczania podatku VAT, czy pracownikiem „na etacie” każdy posiada swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

            Już w rozliczeniu za miesiąc grudzień 2019 roku, które będzie miało miejsce w styczniu 2020 roku w podatku dochodowym jak również w VAT każdy podatnik/ płatnik podatku VAT, PIT czy CIT musi wygenerować swój własny rachunek podatkowy. Proces generowania mikrorachunku podatkowego nie jest skomplikowany i posiada bardzo łatwy algorytm postępowania. Nie trzeba iść do Urzędu Skarbowego, ani składać żadnych wniosków, deklaracji czy dokumentów. Wystarczy otworzyć stronę Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/), na której oznaczony jest aktywny generator mikrorachunku podatkowego. Klikając w generator otwiera się nowe okno (rys. nr 1).

Rys. nr 1 (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego)

Jedyne co trzeba przygotować wcześniej to numer PESEL gdy jest się osobą fizyczną i gdy nie jest się zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, bądź NIP kiedy prowadzi się działalność gospodarczą lub jest się czynnym podatnikiem VAT, czy też płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne czy społeczne. W specjalnym oknie generatora mikrorachunku pojawiają się do wyboru dwa pola do uzupełnienia jedno dla numeru NIP oraz drugie dla numeru PESEL. W zależności od potrzeb osoby, która generuje mikrorachunek uzupełniamy NIP lub PESEL. Po uzupełnieniu właściwego numeru klikamy „Generuj” i pojawia się właściwy mikrorachunek podatkowy,  który używamy do wpłat od stycznia 2020 r. nawet jeżeli podatek dotyczy zobowiązań podatkowych z wcześniejszych okresów. Jak łatwo zauważyć taki rachunek zawiera kombinację cyfr wpisanego wcześniej numeru NIP lub PESEL, a zatem w bardzo łatwy sposób każdy podatnik zostaje zidentyfikowany.

Reasumując, mikrorachunek podatkowy jest znacznym ułatwieniem w rozliczaniu z Urzędem Skarbowym, bowiem przede wszystkim zaoszczędza czas na szukanie właściwego rachunku bankowego innego dla każdego z rodzaju podatku. Ponadto generator jest czynny 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę dzięki czemu można w każdej chwili i w każdym miejscu wygenerować swój niepowtarzalny numer rachunku. Co bardzo cenne, zmieniając siedzibę firmy, czy rodzaj opłacanego podatku posługujemy się cały czas jednym rachunkiem bankowym dzięki czemu unikamy niepotrzebnych błędów.

Ewa Stodolna

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Źródła: www.podatki.gov.pl

Styczeń 2020