10 stycznia 2020 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się konferencja pt. Platforma Żywnościowa  – nowe możliwości obrotu produktami rolno – spożywczymi”.

Przybyłych gości przywitała p.o. Dyrektora Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Lidia Lewandowska, a wykład poprowadzili Justyna Kryger oraz Radzisława Cabała-Bratyszewska
z Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym oraz Robert Lelental z firmy Althermedia.

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym doradcy, rolnicy, studenci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego z Bydgoszczy oraz pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

o

p.o. Dyrektora KPODR Lidia Lewandowska wita uczestników szkolenia.
p.o. Dyrektora KPODR Lidia Lewandowska przedstawia prelegentów szkolenia.
Robert Lelental, Althermedia
Uczestnicy szkolenia

Więcej na temat szkolenia przeczytasz w artykule Platforma Żywnościowa.

o

Justyna Kryger, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Styczeń 2020