Dodatkowe wsparcie dla hodowców bydła i trzody chlewnej.

Od 15 marca 2020 roku planowane jest uruchomienie nowego rodzaju wsparcia, którego celem jest promowanie podwyższonych, ponad obowiązujące standardy, warunków dobrostanu zwierząt w sektorze trzody chlewnej i bydła.

Działanie realizowane będzie na terenie całego kraju, a zobowiązanie w ramach działania podejmowane będzie na okres jednego roku z możliwością uczestnictwa w kolejnych latach. Hodowcy będą mogli składać wnioski o wsparcie w terminie od 15 marca do 15 maja danego roku drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus.

Według szacunkowych danych podanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z nowej formy wsparcia skorzystać będzie mogło około 65 tys. rolników.

Opisywane wsparcie ma charakter rekompensaty dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Wsparcie związane będzie np. ze zwiększeniem przestrzeni przypadającej na jedno zwierzę (krowę mleczną, mamkę, lochę lub tucznika) o przynajmniej 20% w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni lub umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Planowane roczne stawki pomocy wynoszą odpowiednio:

– 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),

– 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów),

– 185 zł na krowę mleczną (wypas),

– 301 zł na lochę,

– 24 zł na tucznika.

Wskazane w PROW 2014-2020 warianty dotyczące zapewnienia lochom i tucznikom stałego dostępu do wybiegów nie będą uruchamiane do czasu występowania ASF na terytorium Polski.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy określone zostaną w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które zacznie obowiązywać 15 marca 2020 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

Łukasz Piotrowski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Styczeń 2020