Relacja z konferencji “Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie”

27 listopada w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła konferencja pn. „Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie”.

Przybyłych gości przywitała Marta Knop-Kołodziej, Starszy Specjalista ds. podatków i ubezpieczeń z działu Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym, która była bezpośrednim organizatorem konferencji. Następie omówiła formy podjęcia działalności, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne oraz dla rolnika prowadzącego działalność gospodarczą. Dodatkowo omówiła ulgę dla przedsiębiorców, jaką jest mały ZUS oraz możliwość zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.

Kolejnym prelegentem była pani Magdalena Szocik, p.o. Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Podczas wykładu zaprezentowała podstawowe zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia. Przedstawiła rodzaje umów o pracę i możliwość ich rozwiązania uwzględniając okresy zależne od rodzaju umowy, na podstawie której nastąpiło zatrudnienie.

Ostatni wykład przeprowadzony przez panaGabriela Tyszkiewicza, Starszego Inspektora Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy dotyczył bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  prezentacji uwzględnił zdjęcia przedstawiające nieprawidłowości oraz wypadki przy pracy rolniczej. Na zakończenie wygłosił kilka cennych uwag, które pomogą w zachowaniu bezpieczeństwa oraz odtworzył krótki film dotyczący prawidłowego przechowywania środków ochrony roślin.

Podsumowując, w rolnictwie bardzo ważna jest znajomość przepisów związanych z legalnością zatrudnienia, ale także przestrzeganie dobrych praktyk w pracy, aby uniknąć zdarzeń wypadkowych.  
W gospodarstwach rolnych wypadki zdarzają się częściej niż w innych sektorach gospodarki ze względu na sezonowość produkcji i różnorodność wykonywanych prac. Dlatego należy przeanalizować organizację pracy w swoim gospodarstwie, aby poprawić bezpieczeństwo pracy w codziennych czynnościach gospodarskich i nie popaść w rutynę.

Prezentacja multimedialna z materiałami z konferencji

Szkolenie 27.11.2019 prezentacja Marta Knop-Kołodziej


Marta Knop-Kołodziej
Starszy Specjalista ds. podatków i ubezpieczeń, KPODR w Minikowie
 

Magdalena Szocik
p.o. Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy,
Gabriel Tyszkiewicz
Starszego Inspektora Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
 

Tekst: Paulina Cholewińska, KPODR

Fot. Jarosław Domiński, KPODR

grudzień 2019