Zasady rozliczenia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku

We wtorek 7 stycznia 2020 roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 1 litr oleju w 2020 roku. Stawka zwrotu podatku akcyzowego paliwa rolniczego nie uległa zmianie i wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju

            Jakie będą kwoty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku?

Zgodnie z prawem kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, na których gospodaruje rolnik lub wielkość stada bydła jaki rolnik utrzymuje. Dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras mięsnych, przy czym wielkość stada jest podawana w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcyzy za paliwo ma także limit rocznego zużycia paliwa rolniczego. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

     1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

     1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

            W jakim terminie można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku? 

Wnioski są składane dwa razy w ciągu roku:

– w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

– w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane do produkcji rolnej przy chowie i hodowli bydła musi wystąpić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła za rok poprzedzający złożenie wniosku. Zatem w 2020 roku należy uzyskać z ARiMR zaświadczenie o liczbie DJP za 2019 rok 

Warto również pamiętać, że faktury muszą być wystawione na osobę, która składa wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Waldemar Poświata
Źródło: www.gov.pl