Ceny minimalne i maksymalne

Ziemniaki jadalne osiągnęły najwyższą cenę 288 zł/dt w czerwcu 2019 roku. Cena minimalna wystąpiła w pierwszym półroczu w miesiącu styczniu i wyniosła 123 zł/dt. Ziemniaki w 2019 roku notowały systematyczny wzrost cen, aż do osiągnięcia maksimum w połowie roku.

Trendy i średnie ceny

Mimo spadku cen od lipca linia trendu wskazała wzrost ceny ziemniaków jadalnych na targowiskach. Ziemniaki na targowiskach odnotowały wzrost średniej ceny z 2019 roku w porównaniu do średniej za rok 2018. W 2019 roku wzrost średniej ceny nastąpił aż o 123 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wszystkie średnie ceny uzyskane na podstawie notowań cen rolniczych KPODR w Minikowie www.notowania.kpodr.pl

Karolina Dalka, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego