Ceny maksymalne

Pszenica oraz jęczmień najwyższą cenę osiągnęły w marcu. Wyniosła ona dla pszenicy 99 zł/dt, a dla jęczmienia 96 zł/dt.
81 zł za 1 dt żyta można było uzyskać na targowisku w maju, natomiast najwięcej za pszenżyto płacono w kwietniu, aż 87 zł/dt.
Wszystkie ceny maksymalne wystąpiły w pierwszym półroczu 2019 roku.

Ceny minimalne

Zboża notowały najniższe ceny w drugim półroczu. Najniższa cena pszenicy 81 zł/dt oraz najniższa cena jęczmienia 74 zł/dt wystąpiła w grudniu.
Żyto było najtańsze we wrześniu i październiku, cena wyniosła 65 zł/dt. W sierpniu cena pszenżyta osiągnęła minimum i wyniosła 69 zł/dt.

Średnia cena roczna i trendy

Wszystkie poddane obserwacji produkty na targowiskach odnotowały wzrost średniej ceny z 2019 roku w porównaniu do średniej za rok 2018.
Pszenica i pszenżyto odnotowały wzrost cen o 10 %, żyto było droższe średnio w ciągu roku o 6 %, a jęczmień o 5 % w porównaniu do 2018 roku.
Porównując początek i koniec 2019 roku zboża na targowiskach zanotowały spadki cen. Linie trendu dla zbóż wskazują tendencję spadkową cen.

Wszystkie średnie ceny uzyskane na podstawie notowań cen rolniczych KPODR w Minikowie www.notowania.kpodr.pl

Karolina Dalka, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego