Opłacalność produkcji – Tucznik 2019

o

Wieprzowina to ciągle najważniejsze mięso w diecie Polaków (ok. 40 kg rocznie na 1 mieszkańca). Obecnie spora jego część jest importowana. Zobaczmy dlaczego hodowcy tuczników ograniczyli produkcję.

W miesiącach wrzesień–październik hodowcy produkujący trzodę chlewną w końcu doczekali
się wzrostu ceny żywca. Średnia cena uzyskiwana za kilogram żywca wynosi 5,62 zł/kg. W analogicznym okresie ubiegłego roku za żywiec wieprzowy na skupach płacono przeciętnie 4,60 zł/kg, a na początku roku stawka za żywiec wynosiła 3,79 zł/kg, a jeszcze w sierpniu tuczniki o wadze żywej były wyceniane średnio na 5,64 zł/kg. Przyczyn takiego wzrostu cen należy upatrywać w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to spadek pogłowia i ubojów trzody w UE i jednoczesny  wzrost popytu na wieprzowinę na rynku światowym. W grudniu 2018 roku pogłowie trzody w UE wynosiło 148,4 mln szt. i było mniejsze niż rok wcześniej o 1,2%. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w I kwartale 2019 r. uboje trzody w UE były mniejsze niż rok wcześniej o 0,7%, w Niemczech o 3,8%, w Danii o 2,8%, w Holandii o 2,5%, a w Belgii o 2%.

Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który miał wpływ
na wzrost cen trzody jest szerzący się w Chinach i innych krajach azjatyckich afrykański pomór świń (ASF). Spowodował on, że pogłowie świń w tym rejonie spadło o około 40%. Chiny w pierwszym półroczu tego roku odnotowały znaczny wzrost importu wieprzowiny. Dynamika wzrostu wynosi około 62%. Rosnące ceny wieprzowiny mogą wywołać większą presję na chińskich importerach, przez
co mogą się utrzymać wysokie ceny skupu żywca wieprzowego.

W okresie od stycznia do końca kwietnia br. eksport produktów wieprzowych z UE do krajów trzecich był większy niż w analogicznym okresie 2018 r. o 13,2%, w tym mięsa o 17,1%. Największymi importerami do krajów trzecich spośród krajów UE były: Hiszpania, Niemcy, Dania, Holandia i Polska.

Tabela zawiera kalkulację chowu tucznika, według cen brutto środków do produkcji, opracowaną
na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka.